Nutaarsiassat

Nutaarsiassat kingulliit

Uani Royal Arctic Linemit nutaarsiassat kingulliit atuarsinnaavatit. Nutaarsiassanik immikkoortiteriniarlutit ukioq aamma qaammat toqqaruk.

26 sep 2017 15:00

Naja Arctica 1739 Reykjavikkimut aqqusaarnissaa taamaatiinnarpoq

Naja Arctica angalaneq 1736 kinguaattoornermit sunnerneqareerluni tullissaani angalaleruni angalaneq 1739-mi Reykjavikkimut aqqusaarnissaa taamaatiinnarneqarpoq.
Nutaarsiassaq tamaat atuaruk ugguuna
21 sep 2017 16:00

Angaju Ittuk pillugu nutaarsiassat kingulliit

Angaju Ittuk suli Aasianniippoq, kingoraartissaa aqagu Nuka Arcticamut ilaalluni tikissaaq.
Nutaarsiassaq tamaat atuaruk ugguuna
20 sep 2017 14:00

Sullitatsinnut paasissutissiineq

Tallimanngornermi septembarip 22-iani Nuummi umiarsualivittaami ammaanersiornissaq pissutigalugu Tunniussivik/Aallertarfik matoqqassaaq nal. 14:00-miit 17:00-imut, tamatumali kingorna ammaqqissalluni nal. 17:00-miit 20:00 tungaanut.
Nutaarsiassaq tamaat atuaruk ugguuna
15 sep 2017 16:00

Sullitatsinnut paasisutissiisutit

Royal Arctic Linep Nuummi Qeqertanut 46-mi umiarsualiviata ilassutaanut atatillugu biilit uninngaartarfianni biilit nioqqutissanik assartuutit immerlugillu imaajarnissaannut umiarsuaatileqatigiiffik ikiuussinnaanngilaq.
Nutaarsiassaq tamaat atuaruk ugguuna
05 sep 2017 10:30

Pajuttaatip ikkarlinnera

Ikkarlinneq peqqutigalugu Pajuttaat atorunnaarallarpoq. Maanna suliaritikkiartorluni Nuummukaarpoq.
Nutaarsiassaq tamaat atuaruk ugguuna