Nutaarsiassat

Nutaarsiassat kingulliit

Uani Royal Arctic Linemit nutaarsiassat kingulliit atuarsinnaavatit. Nutaarsiassanik immikkoortiteriniarlutit ukioq aamma qaammat toqqaruk.

11 jan 2019 12:00

Malik Arctica kranimik ajoquteqarluni kinguaattoorpoq

Malik Arcticap kranimigut ajoquserneranik peqquteqartumik ingerlaarnerit allannguuteqarput. Tamanna peqqutaalluni Nanortalimmi usingiaasoqarsinnaasimanngilaq – Nuummi umiarsuaq usingiareeriarpat kujammut ingerlaqqissaagut.
Nutaarsiassaq tamaat atuaruk ugguuna
10 jan 2019 12:00

Immikkut ittumik gatep quersuullu ammanissaat

Immikkut ittumik gatep quersuullu ammanissaat Malik Arcticap angalanermi nr. 1901-imi usiinut tunngatillugu.
Nutaarsiassaq tamaat atuaruk ugguuna