Nutaarsiassat

Nutaarsiassat kingulliit

Uani Royal Arctic Linemit nutaarsiassat kingulliit atuarsinnaavatit. Nutaarsiassanik immikkoortiteriniarlutit ukioq aamma qaammat toqqaruk.

18 sep 2019 09:00

19. september nal. 13 matussaagut

Qarasaasiatigut nutarterinissaq pissutigalugu sisamanngornermi 19. september 2019 nal. 13.00 Royal Arctic Linep sinerissami allaffii tamarmik matussapput.
Nutaarsiassaq tamaat atuaruk ugguuna
17 sep 2019 08:50

LIMA-mik matusigallarnissaq

Royal Arctic Linep opdateeriinissaq kukkunernillu peqarsimappat tamakku naqqinnissaat siunertaralugu LIMA-mik matusigallassaaq.
Nutaarsiassaq tamaat atuaruk ugguuna
16 sep 2019 15:00

Ingerlatsinermi paasissutissiineq

Umiarsuit imarpikkoortaatit nutaat tunniunneqarnissaasa kinguaattoorutigineqarnerat ilaatigut pissutigalugu, Eimskipimik ingerlaaqateqalernissap 2020-mi ukiup sisamararterutaanut siullermut kinguartinneqarnera Royal Arctic Linep nalunaarutigeqqammerpaa. Tamatuma saniatigut ingerlaaqateqalernissaq pillugu Samskipip suliareqqitassanngortitsinera aamma Islandimi aalajangiiffigineqaqqammerpoq.
Nutaarsiassaq tamaat atuaruk ugguuna
13 sep 2019 14:55

Suliareqqitassanngortitsineq aalajangiiffigineqarpoq

Royal Arctic Linep ingerlaaqateqalernissaa 2020-mi ukiup sisamararterutaani siullermi aallartittussatut pilersaarutigineqarpoq
Nutaarsiassaq tamaat atuaruk ugguuna
02 sep 2019 15:40

Royal Arctic Line ukiup affaani siullermi ilimagisatut angusaqarpoq

Royal Arctic Linep ineriartornera 2019-imi ukiup affaani siullermi pitsaajuarsinnarpoq. Umiarsuit angalanissaannut pilersaarutinut tunngatillugu tatiginassuseqarpugut, upernaami silamik annertunerusumik ajornartorsiuteqarsimannginnerput iluaqutigilluarlugu.
Nutaarsiassaq tamaat atuaruk ugguuna