Nutaarsiassat

Nutaarsiassat kingulliit

Uani Royal Arctic Linemit nutaarsiassat kingulliit atuarsinnaavatit. Nutaarsiassanik immikkoortiteriniarlutit ukioq aamma qaammat toqqaruk.

13 mar 2024 13:00

Arpaarti Arctica sikorsuit pissutigalugit Qaqortumit aallarsinnaanngikkallarpoq

Sikorsuit illikaatitilerpata Arpaarti Arctica pajuttuilluni angalaqqilerumaarpoq
Nutaarsiassaq tamaat atuaruk ugguuna