17.08.23 12:35

Royal Arctic Linep nunatsinnut nunatsinniillu assartukkat ikiliartoraluartut aningaasaqarnini patajaallisippaa

 

Kisermaassiviusumi assartukkat annertussusiat 2 %-inik kinguariarfiugaluartut angusat naatsorsuutigisanut naapertuupput ingerlatseqatigiiffiullu aqutsisuisa angusat naammagisimaarpaat.

Suliffeqarfissuup angusai akileraarutit ilanngaatiginnginnerini DKK (-47) millioniupput. Tamannalu 2022-mi piffissap taamaalinerani angusanut (DKK -92 millionit) naleqqiullugu DKK 45 millioninik pitsaaneruvoq. Ingerlatseqatigiiffik ukiup affaani siullermi amigartooruteqarfiusumik angusaqartarnera nalinginnaasuuvoq Nunatta ilarujussuani sikuunerata malitsigisaanik angalaffiunnginnerpaasarmat. Angusat, ukioq ikaarsaarfik 2022 isigissanngikkaanni, ukiut siuliini angusat qaffaseqatigivaat.

Kisermaassiviusumi kaaviiaartitat qaffaatigisaat uuliamut aningaasallu nalinginut tapiliuttagaq ilanngaatigalugu 2022-mut sanilliullugit DKK 11 millioniupput taamaattumillu avammut nioqqutinut akigititat qaffaataannit iluanaarutissatut naatsorsuutigineqartunut naleqqiullugit ikinnerullutik. Taamaammat ingerlatseqatigiiffiup kisermaassiviusumi 2023 tamaat isigalugu kaaviiaartitassatut naatsorsuutigisani assinganik ikilisillugit naleqqussarpai.

”Ukiumut tamarmut atuuttumik Nunatsinnut assartukkat annertussusiisa kinguariarfiunissaannik naatsorsuutigisagut attatiinnarpagut, aamma annertussutsit naatsorsuutigineqaqqaartumit appasinneroratarsinnaanerannut ersiuteqarnera takusinnaavarput”, ingerlatseqatigiiffimmi Aningaasaqarnermut pisortaq, Jørgen Aqe Møller, oqarpoq.

Avannamut assartuinermi kaaviiaartitaqarfiunerpaasumi assinganik akitigut qaffaasoqanngikkaluartoq taama angusaqartoqarpoq, naak inuiaqatigiinni aningaasartuutit nalinginnaasumik qaffariaateqarsimagaluartut, pingaartumik ukiumi kingullermi. Avannamut assartuinermi akigititat ukiut arfineq pingasut sinnerlugit allanngortinneqarsimanngillat.

2023-mi ukiup affaani siullermi angusat missingersuutigisanit pitsaanerugaluartut, 2023-mut tamarmut DKK 1-15 millionit akornanni angusaqarnissaq naatsorsuutigineqarpoq.

Nunatta angallavigineqarnerata avataani unammillerfiusumi kaaviiaartitat angusanut pitsaasumik tunniussaqarput

Suliaqarfik pineqartoq 2023-mi ukiup affaani siullermi 70 %-it sinnerlugit siuariarfiuvoq. Kaaviiaartitat pilersaarusiornermut tunngassuteqarput, pigisanik pioreersunik atorluaanikkut pissarsiarineqarmata, kaaviiaartitallu taamaalillutik angusanut toqqaannartumik tunniussaqarlutik.

”Ingerlatseqatigiiffiup pisortaqatigiivisa angusat naammagisimaarpaat, Nunatta avataani pisiniarfigisartakkanik allanik atuinikkut aningaasartuutit pillugit ilusilersuineq nutaaq, suut tamaasa eqqarsaatigalugit, 2023-mi ukiup affaani siullermi naatsorsuutigisatut inissisimammat. Tamatumunngalu peqatigitillugu paasinarsivoq kaaviiaartitat tamarmiusut nalingisa annertusarnissaannik periusissiatigut ukkataqarneq 2023-p affaani siullermi ersarissu¬mik pissarsiaqarfiusimasoq”, Aningaasaqarnermut pisortaq, Jørgen Aqe Møller, oqarpoq.

Nunatta angallavigineqarnerata avataani assartukkat annertussusiisa malitsigisaannik Nunatsinnut assartukkat annertussusiat 2%-it sinnerlugit apparnerat 2%-it sinnerlugit annertunerulersitsipput. Allanngortiterinerup taamaalilluni ingerlatseqatigiiffik Nunatsinni aningaasaqarnikkut pissutsinut naleqqiullugu qajannaannerulersippaa.

Aningaasartuutit naatsorsuutigisanut naapertuupput

Aningaasartuutit tamarmiusut 2022-mi ukiup affaanut siullermut naleqqiullugit pitsaasumik ineriartorfiugaluartut sulisoqarnermut attuumassuteqartunik aningaasartuutit kiisalu ingerlatsinikkut aningaasartuutit siullermik naatsorsuutigineqartunut naleqqiullugit malunnaatilimmik tatisinerat malugineqarsinnaavoq. Taamaammat aningaasartuutit ineriartornerannik aqutsinissaq annertuumik ukkatarineqaannassaaq.

Pisortaqatigiit pingaarnertut suliassap nukittorsarnissaanut ingerlatsinermut tunngatillugu ukkataqarnertik ingerlatiinnarpaat suliniutinillu arlalinnik aallartisaasimallutik, tassunga ilanngullugit ingerlatseqatigiiffiup illuutaanik qulaajaaneq tunisinissaq siunertaralugu, robotit atorlugit teknologiit (RPA) aamma inunnit pilersinneqarsimasumik silassorissusermik (AI) atuinermik ukkataqarneq inuit suliarisartagaannik nammineq pisartunngortitsinissaq/digitalinngortitsinissaq siunertaralugu, kiisalu containerinik ingerlatsinermik ingerlaavartumik pitsanngorsaaneq, containerit atorneqaratik uninngasarnerat annikillisaaviginiarlugu. Suliniutillu tamakku aningaasartuutikillisaanissamik siunertaqarlutillu sullitat misigisartagaannik pitsaanerulersitsinissamik siunertaqarput. Aningaasartuutikillisaaneq ingerlatseqatigiiffiup piujuartitsilluni ingerlatsinermut allanngoriartortitsinissaanut aningaasaqarnikkut qajannaassuseqarnissaanik qulakkeerinneqataassaaq

Piujuartitsilluni ineriartortitsineq

Royal Arctic Linep piujuartitsilluni ineriartortitsinerup annertusarnissaanut suliniuteqarnera attaveqaasersuutit pitsaasuunissaannik pisariaqartitsinermut naapertuuttuussaaq aammalu ingerlatseqatigiiffiup soqutigisaqaqatai peqatigalugit ingerlanneqassalluni.

Ingerlatseqatigiiffiup ESG-mut suliassaqarfimmi anguniagassat piviusunngortitileruttorpai, tassanilu avatangiisinut tunngatillugu qanoq ilisarnaateqarneq pingaarutilimmik inissisimavoq. Maanna takuneqarsinnaalereerpoq mingutsitsinngitsumut allanngoriartortitsinissaq siunertaralugu umiarsuarnut aamma avatangiisinut mianersuussilluarnerusunik containerinut (reeferit) annertuumik aningaasaliisoqarnissaanik pisariaqartitsisoqartoq.  Mingutsitsinngitsumut allanngoriartortitsinerup teknologiinut tunngatillugu umiarsuit aniatitsinerannik malunnaatilimmik annikillisaasinnaasumik siuariartornermik kinguneqarnissaa naatsorsuutigaarput. Ingerlatseqatigiiffiup ineriartorneq qanimut malinnaaffiginiarpaa teknologiillu nutaat atorluarneqarnissaannut aningaasaqarnikkut pisariaqartumik nukittussuseqarnissani kissaatigalugu, taamaattumillu aamma akiliisinnaassuseqarnermi annertunerusumik sinneqartooruteqarnissamik pisariaqartitsisoqarnissaa takusinnaallugu.

Qulaani pineqartunut apeqqutissaqaruit uunga attaveqarsinnaavutit Attaveqaqatigiinnermut nittarsaassinermullu pisortaq, Ann-Britta A. Olsvig Oqarasuaat 34 91 04, E-mail: abr@ral.gl

Ukiup affaanut nalunaarusiaq 2023 uani atuaruk