29.01.19 14:45

Hans Hedtoftip umiiarneranik eqqaaniaaneq

Tamanut qaaqqusissut

Hans Hedtoftip umiiarneraniit ukiut 60-it qaangiunneranni Royal Arctic Linep tamanut eqqaaniaanera

Qaqugu: 30. januar 2019 nalunaaqutaq 17:20

Hans Hedtoftimut ajunaartut qimataasa ulloq taanna Nuummi aaqqissugaannut atatillugu umiarsuarmiit nalunaarutip kingulliup tutsiunnerata nalaata missaani Royal Arctic Line A/S eqqaaniaassaaq.

Aaqqissuussineq tamanut ammavoq.

Ajunaartunut ilaqutaasut aaqqissugaat (Arctic Linep peqataaffigisaa)

13:20: Hans Egedep Oqaluffianiit bussit Sømandshjemmip tungaanut aallassapput.

13:30 Ajunaartut ilaqutaat Sømandshjemmip eqqaani eqqaassutissamut kransiliissapput. Bussi oqaluffimut utissaaq.

14:00 Nuummi Hans Egedep Oqaluffiani eqqaaniaalluni naalagiaqatigiinneq,
Biskop Sofie Petersen oqaluussisoralugu, aamma Verner Hammeken, Royal
Arctic Line, oqaaseqassaaq.

Naalagiaqatigiittoqareerpat ajunaartut ilaqutaasa aaqqissugaannik Katersortarfimmi kaffeqarlunilu teeqassaaq.

Royal Arctic Linep aaqqissugaa:

Sumi: Royal Arctic Line, Aqqusinersuaq 52, Nuuk (illorsuup aappaluttup saavani)

17:20 Takkunneq erinarsoqatigiillu Erinnat tussiarnerat

17:30 Verner Hammekenip eqqaaniaalluni oqalugiarnera sikumillu naneruuserfiliani naneruutinik 95-inik ikitsineq

17:41 Hans Hedtoftimiit nalunaarutip paasissaasup kingullerpaap “kivivugut…” (“vi synker nu…”) nassiunneqarnera nalerorlugu imarsiortorpalaartumik ajunaartunut inuulluaqqussut

17:45 Erinarsoqatigiit Erinnat tussiarnerat naggataarnerlu

Nunap Isuata kujataatungaani, Hans Hedtoftip sumiiffigisaata ilisimaneqartup kingullerpaap sapinngisamik qaninnerpaaffiani, ulloq taanna eqqorlugu m/s Naja Arcticap kransimik ilisinissaa Royal Arctic Linep aamma isumagaa.

Ajunaartut ataqqiniarlugit eqqaaniarlugillu amerlasuut takkunnissaat Royal Arctic Linep neriuutigaa.
Hans Hedtoftip alianartumik umiiarnera tamatsinnut sakkortuumik attuumavoq.