15.11.17 14:00

EQQAAMALLUGU Royal Arctic Line ininut nutaanut nutsernikuummat

 

Royal Arctic Linemut saaffiginninniartut immikkoortortaqarfiit
sumut nuussimanersut uani takusinnaavaat