12.03.13 11:10

Beskedent resultat i Royal Arctic Line A/S

Bestyrelsen har godkendt regnskabet, som viser et overskud på syv millioner kroner før skat, og seks millioner efter skat

For Royal Arctic Line har 2012 været kendetegnet ved en række udfordringer. Et lavere aktivitetsniveau, som afspejles i såvel godsmængder som i aktivitetsniveauet på havnene sætter sine klare spor i årets regnskab. Resultatet blev et overskud før skat på syv millioner kroner og efter skat på seks millioner kroner.

- Det resultat må karakteriseres som værende ret beskedent. Det viser med al tydelighed, hvor sårbart selskabet er i forhold til selv små udsving i godsmængderne, fordi der kræves et stort kapacitetsapparat, og dermed faste omkostninger uanset godsmængder og aktivitetsniveau for at løfte kravene i koncessionen, siger bestyrelsesformand Martha Labansen.

Sammen med de faldende godsmængder har året været præget af en konkurs på P&S Werften i Tyskland. Konkursen har betydet, at de fem nybygninger, som skulle have været leveret i 2012, ikke bliver bygget på dette værft. Der forhandles i øjeblikket med en række nordeuropæiske værfter om nye kontrakter.

Årets resultat

Nedgangen i det økonomiske resultat er sammensat af fald i indtægter fra både kerneforretning og nye aktiviteter. En målrettet indsats omkring tilpasning af omkostningerne til det aktuelle aktivitetsniveau har begrænset den negative påvirkning.

De samlede godsmængder til, fra og internt i Grønland udgjorde 826.000 kubikmeter i 2012 imod 856.000 kubikmeter i 2011. Især i andet halvår viste godsmængderne et markant fald i forhold til 2011.

Årets resultat blev 5,8 millioner kroner efter skat, hvilket er omkring 30 millioner mindre end det udmeldte i halvårsmeddelelsen, hvor der dog samtidig blev taget forbehold for de mulige omkostninger ved en eventuel konkurs på P&S Werften. At udgiftsføre de aktiverede byggeomkostninger beløb sig til 11,9 millioner kroner.

Resultatet betragtes som ikke-tilfredsstillende.

- Allerede ved sidste års generalforsamling meldte vi ud at vi forventede et fald i godsmængderne, og at vi forventede et beskedent økonomisk resultat. Oven i kom konkursen på P&S Werften, og dermed blev resultatet endnu mere beskedent end forventet, siger Martha Labansen. Men selvom vi ikke kan levere det økonomiske resultat, vi kunne ønske os, så har vores fokus på tilfredse interessenter, konstant udvikling og trimmet drift – de tre overordnede mål i vores strategi Naleraq 2015 – trods alt sikret et resultat med sorte tal. Strategien og selskabets engagerede medarbejdere er nødvendige forudsætninger for at møde de udfordringer der venter, for de er også betragtelige, understreger hun.

Royal Arctic Line forventer det kommende år en begrænset udvikling i godsmængderne, set i lyset af at der forventes nulvækst i Grønland i 2013. Derudover venter i de kommende år store, nødvendige investeringer i skibe og i nye faciliteter i forbindelse med ny containerhavn.

For yderligere oplysninger om regnskabet, kontakt bestyrelsesformand Martha Labansen, +299 55 44 78 eller kommunikationschef Jakob Strøm, +299 58 61 63.