Nassiussanut navianartunut malittarisassat

Uani atuarsinnaavatit nassiussanut navianartunut malittarisassat sorliit Royal Arctic Linemit atorneqarnersut

IMDG-koden Royal Arctic Linep nassiussat navianartut tamaasa nunani tamalaani malittarisassat, søfartsstyrelsen-imit aalajangersakkat aamma nunani tamalaani malittarisassat, nunat tamalaat imaatigut angallannermut kattuffiannit (IMO-mit) aalajangersakkat naapertorlugit assartortarpai. Nassiussat navianartut imaatigut assartorneqartarnerat nunat tamalaat mallittarissaanni nassuiarneqarput kodertalimmik International Maritime Dangerous Goods (IMDG). IMDG-kode ukioq allortarlugu nutarterneqartarpoq, ilaatigut malittarisassat makkununnga tunngasut aalajangersaavigineqartarlutik: 

  • Immikkoortiterineq, pisussaaffiit, poortornissaannut ilitsersuut, uppernarsaat, immikkoortitsineq il.il.
  • FN-p akuutissat navianartut pillugit allattorsimaffiutaa akuutissallu pineqartut assartornerannut piumasaqaatai
  • Ajunaarnermi imaluunniit ajutoornermi periusissat

SOLAS-imik isumaqatigiissut

Nunat tamalaat Safety Of Life At Sea-mi (SOLAS-isumaqatigiissutaanni) atituumik eqqartorneqarput imaatigut angallannermi isumannaatsuunissaq – tassunga ilanngullugit teknikkikkut atortunik ikkussuineq, ikuallattoornermut qatserineq, annanniutit aaqanngitsut aamma annanniutit angallatit, nassiussat navianartut passunneqartarnerat aamma attaveqarnermut atortut. 

Isumaqatigiit suliarineqarpoq Titanicip umiunerata kinguneranik, suliareqqaataalu 1917-imi akuersissutigineqarpoq kingornatigullu 1929-mi aamma 1948-mi nutarterneqarluni IMO-mi isumaqatigiissutigineqartuni siullerpaajulluni akuersissutigineqannginnerani, kattuffik 1960-imi aallarnerneqarmat.

 

SOLAS-imik isumaqatigiissutip pingaarnerpaartaa 1974-imi nutarterneqarpoq, piffissallu ingerlaneranissaaq arlalinnik ilassuteqartarluni, tassunga ilanngullugit annaassiniarnermik ingerlatsinerit pillugit aalajangersakkat nunanut tamalaanut tulluarsarneqarnerat (1979), satellitsystemt Inmarsat (1982), ajunaalernermi kalerrisaanermut ingerlatseriaatsit (Global Maritime Distress and Safety System - GMDSS) sakkortusineqarlutik  aamma ikaartaatini sillimanissamut piumasaqaatit sakkortusineqarnerat (1988).

 

Assartukkat navianartut pillugit apeqqutissaqaruit nangaassuteqarnak umiarsuit angalanissaat pillugu pilersaarusiorneqartarnerannut immikkoortortaqarfik telefon +299 34 91 17 imaluunniit imdg@ral.gl  saaffigiuk.