Containerit immeriikkat oqimaassusiinik qulakkeerinninneq.

1. juli 2016-imiit containerit avammut ingerlanneqartussat tamarmik oqimaassusii eqqortumik uppernarsagaasumillu umiarsuarnut usiliutsinnagit nalunaarsorneqartalissapput.

Tamanna Maritime Organisation (IMO) aaliangiussaavoq”Safety of Life at Sea” (SOLAS) Konventionen-imut ilassutitut.

Aaliangiussaq taanna nunani IMO-p ataaniittuni tamani inatsisitut atuuttussanngortitaavoq. 

Danmark-imi maleruagassat Søfartstyrelsep peqqussutaani nr. 397 29. april 2016-imeersumi allassimapput. Peqqussut containerinut immerneqarsimasunut oqimaassutsikkut uppernarsaasiinissamut peqqussusigaavoq. (takuuk www.retsinformation.dk).

Peqqussut atuuppoq usinik Danmark-imi Kalaallit Nunaanni  containerinut imaatigut nunanut allanut ingerlanneqartussanik poortuunneqartussanik niooqqaasunut. Tassa imaappoq peqqussut atuutinngilaq Kalaallit Nunaata iluani sinerissami assartugassanut. 

Peqqussut atuupportaaq danskit kalaallillu umiarsuaani naalagaasumut, aammalu umiarsuarnut nunanit allaneersunut Danmark-ip nunattalu imartaani angalasunut, taakku containerinik immernikuusunik
angalaqqinnissartik sioqqullugu tigusisussaappata.  

 • Assartukkanik, Danmark-imi Kalaallit Nunaannilu containerinut immersugassanik nunanut allanut ingerlaqqittussanik, niusiussaq, oqimaassutsimik uppernarsaasiisuussaaq  (Verified Gross Mass, VGM).  
 • Umiarsuaq niusisoq akisussaasuuvoq oqimaassutsimik uuttuinissamut uppernarsaasiinissamullu.  
 • Oqimaassuseq uppernarsaasiussaq tassaavoq  containerimut immerneqarsimasumut atatillugu suut tamaasa ilanngullugit oqimaassuseq.  
 • Usinik niusisut uppernarsagaasumik oqimaassusiliineq periutsit marluk atorlugit isumagisinnaavaat: 
  • Niusisussaq uuttuisinnaavoq , imaluunniit pingajuusumik oqaloqatiginnilluni uuttuutissamik atorsinnaasumik pissarsiornermini (periuseq 1) imalaluunniit 
  • Niusisup ilanngaasiinani oqimaassuseq naatsorsorsinnaavaa periuseq akuerisaasoq atorlugu (periuseq 2)

   Oqimaassuseq tulluartoq: Oqimaalutaanermut atortorissaarut oqimaalutaanermut nalunaarusiami nakkutiginninnermut aalajangersakkami malitassanik malinnittoq

   a) Oqimaalutat automatiskiunngitsut (oqimaalutat oqimaalutaanerup nalaani ingerlatsisumik peqataasoqarnissaanik pisariaqartitsisut), eqqoqqissaarneranut uuttuut  IVimaluunniit pitsaanerusumik  (nalunaarusiaq nr. 1143 15. december 2003) , imaluunniit

   b) Oqimaalutat automatiskiusut (atortorissaarut imarisap annertussusaanik aaliangiisoq aqustisumik peqataasoqartinnagu), ilumoorneranut nalilersuummi klasse Y(b) imaluunniit pitsaanerusumik (nalunaarusiaq nr. 1033 17. oktober 2006).

   Periuseq akuerisaasoq: Pitsaassutsit aqunnissaanut systemi oqimaassutsip akuerisaasoq nalunaarusiami ilanngussaq 397 tunngavigalugu aaliangerneqarnissaanut qulakkeerinnissut aammalu pitsaassuseq akuerisaq soorlu DS/EN ISO 9001:2015: pitsaassutsimik aqutsinermi systemit; piumasaqaatit kiisalu DS/EN ISO 19011:2012: aqutseriaatsinik systeminik qulakkeerinninneq -ilitsersuutillu naapertorlugit suliarineqartoq, naammassineqartoq, ingerlanneqartorlu. 

 • Containerit oqimaassutsimik ilanngaateqanngitsumik uppernarsakkamik peqanngitsut umiarsuarmut usineqarsinnaanngillat!

Royal Arctic Linemi VGM 
Uagut salliutitillugu pingaartitarput tassaavoq qulakkiissallugu isumannaatsumik ingerlatsinissaq. 
Nalilersuiuassaagut nalimmassaajuassallutalu, tamanna pisariqartillugu, kisianni 1. Juli 2016-imiit naatsorsuutigivarput: 

1. VGM pillugit ilisimatitsissutaasut mailikkut, allaganngorlugit, telefax-ikkut nassiunneqartut akuerissallugit (2016-ip naanerani / 2017-ip aallartinneraniRAL-ip IT-qarnerata nutaap atuutilernerani inissinnissaata tungaanut).

Paasissutissat piumasaqaataasut:

Containerit normua

Containerip normua oqimaassutsimut eqqortumut tunngasoq

Oqimaassuseq eqqortoq (VGM)

Oqimaassuseq akuerisaq KG-nngorlugu

Inuk akuerisaq

Umiarsuakkut nassiussisup akuerisap aqqa atsiorneralu

 

Paasissutissat nammineq toqqarneqarsinnaasut:

VGM certifkat-ip normua 

Peqarpat normu 

VGM-imut atsiortoq

Suliffeqarfik VGM-imik tunniussisup taaguutaa adressialu

VGM-ip atsiorneranut ulloq

VGM-ip tunniunneqarneranut ulloq

VGM-imut suleriuseq

Periuseq1: containerip poortorneqareernerata kingorna ilanngaatitaqanngitsumik tamakkiisumik oqimaassusaa. 

Periuseq2: Poortukkat usineqartullu tamaasa, tassunga ilaallutik pallitsit initussusaat,, sinaakkutat ikkusimanissaanullu atortorisat allat containerimut poortugassat tamakkiisumik oqimaassusaat, containerillu taramasse-ia tassunga ilanngullugu periuseq akuerisaasoq atorlugu.

 

2. Akuerissallugit containerit VGM-ilikkat terminalimut ingerlanneqartinnagit. 

3. Terminalimi akuerisassallugit containerit VGM-iligaanngitsut. Containerit taamatut ittut ikineqartassanngillat  VGM-ilerneqartinnatik, taamaattumillu terminalimi immikkoor-tineqartassallutik. Royal Arctic Line imminut periarfissippoq  suleriaaseq pisariaqartikkuniuk allanngortissinnaassallugu imaassinaavorlu containerit VGM-iligaanngitsut tigujumanngittarsinnaassallugit. 

4. Royal Arctic Line neqeroorpoq sullississutitut FCL-inik uuttortaasarnissamut. Taamatut sullissineq 150 koruuninik akeqartinneqassaaq.

5. Royal Arctic Line imminut periarfissippoq ilaatigut containerinik nalunartut pillugit uuttueqqittarsinnaanissamut, naak VGM-eqartut tiguneqaraluartut ammalu periarfissariumavaa tigusiumanngissinnaanissaq, imaluunniit akileeqqusisinnaaneq, containerit eqqunngitsumik VGM-ilerneqarsimappata. 

6. Royal Arctic Linep VGM-inik tigusinissaanut piffissaliussat malippaat FCL-inik tunniussinissamut piffissaliussaasut. Tamanna eqaallisaarluni allanngortinneqarsinnaavoq taamaallaat RAL-imi umiarsuarnik pilersaarusiortuusut akuersitinnerisigut (vesselplanner).

Sukumiinerusumik paasiumasaqartoqarpat, saaffigineqarsinnaavoq Royal Arctic Kundeservice.